Tag Archives: Archiwum Państwowe w Rzeszowie

Translation of an electors list for the the Sejm of 16 Nov 1930

I received the following document on March 23th, 2010 via post from the State Archive in Rzeszów (Archiwum Państwowego w Rzeszowie).
The document as written in the mail from the State Archive is about:

[…]Dawida i Chaji Grunes (zapis na liście wyborców do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1930 r.), odszukany w zasobie naszego Archiwum w Sanoku w Aktach miasta Sanoka 1792-1950.

Meaning the following:

[…]Dawid and Chaji Grunes (recorded on the electoral roll of the Polish Senate 1930 r.), which have been found in the Archives of Sanok in the Acts of the city of Sanok 1792-1950.

There were 5 elections for the Sejm of the Polish Republik from 1922 to 1938. This was for the election of 16 Nov 1930:

TermElectionLegislature
I. Sejm5 November 192228 November 1922 to 30 November 1927
II. Sejm4 March 192827 March 1928 to 29 March 1930
III. Sejm16 November 19309 December 1930 to 28 June 1935
IV. Sejm8 September 19354 October 1935 to 21 July 1938
V. Sejm6 November 193828 November 1938 to 2 September 1939

(source: http://de.wikipedia.org/wiki/Sejm_%28Zweite_Republik%29).
See also the following article elsewhere on this website: Translation request Polish – English (Grunes, State Archive in Rzeszów (Poland)
The file with part of the electors list:

Transcription:
ABECADŁOWY SPIS WYBORCOW
do Sejmu / Senatu Rzeczy pospolitej Polskiej
z miejscowości ……………. gminy …………
powiatu …………… obwodu głosowania ………….
Okręgu Nr. ………..
1930

 12345678
1Nr.
bieżący
Nazwisko I imięData urodzenia albo wiekMiejsce zamieszkaniaData od kiedy zamieszkuje w obwodzie głos.Otrzymał kopertęZłożył kopertęUwaga
2stak
39Grünes Dawid1901Stzuskay 400“
41660“ " Chaji1897““

Translation:
ALPHABETIC LIST OF VOTES
to the Sejm / Senate of Poland
from the village of ……………. municipality …………
County …………… obwodu głosowania ………….
District no. ……….
1930
 12345678
1Nr.
Bie??cy
Nazwisko I imi?Data urodzenia albo wiekMiejsce zamieszkaniaData od kiedy zamieszkuje w obwodzie g?os.Otrzyma? kopert?Z?o?y? kopert?Uwaga
2stak
39Grünes Dawid1901Stzuskay 400“
41660“ Chaji1897““

Translation of extract from the registry of engaged to be married Jews from Brozózow

I received the following document on May 12th, 2011 via e-mail from the Statearchive in Rseszow (Archiwum Państwowe w Rzeszowie).
This document is an extract from the registry of engaged Jews with an entry for Kalech-Stieber from Brozozów:

Transcription:
Wyciąg z matryk narzeczonych izraelitów
1885-1937

 123456
150 NazwiskoDataImjona rodziców
narzeczon
ślubu
śmierci
2504Kelman
Stieber
4/jan/1903Mozes Yosef Kalech
Sara Stieber

Translation:
Extract from the registry of engaged Jews
1885-1937
 123456
150 NameDatesFirst names of parents
engagement
marriage
death
2504Kelman
Stieber
4/jan/1903Mozes Yosef Kalech
Sara Stieber

Further details on these records: Brzozow PSA B1885-1907 Marriages/Lwow Wojewodztwa / Rzeszow Province (records in Fond 16 in Sanok Archive) (see www.jri-poland.org)

Looking for help in translating 2 files from the Statearchive in Rseszow (Archiwum Państwowe w Rzeszowie) (Kalech-Stieber)

I received today via e-mail two files (about Kalech from Brzozów) from the Statearchive in Rseszow (Archiwum Państwowe w Rzeszowie).

I am now trying to transcribe/translate the files and to get more details on the sources via the visitors of my website. I started already to transcribe it as far as I could.
If you can assist me transcribing/translating, I would be very happy if you can add your comments below or if you prefer, you may contact me in private via the contact-form.


Continue reading Looking for help in translating 2 files from the Statearchive in Rseszow (Archiwum Państwowe w Rzeszowie) (Kalech-Stieber)

Translation request Polish – English (Grunes, State Archive in Rzeszów (Poland)

Hi all,

I posted the following request to 2 newsgroups of which I am a member: jri-pl (http://www.jewishgen.org/jri-pl/join.htm) and jewishgen (soc.genealogy.jewish) (see also http://www.jewishgen.org/JewishGen/DiscussionGroup.htm for both and more newsgroups).

(scroll down for the responses and further explanations on this topic)

Subject: Translation request Polish – English (GRUNES, State Archive in Rzeszów (Poland)
Dear all,

I am looking for a translation and an explanation on a document which I received from the State Archive in Rzeszów, Poland (Archiwum Panstwowe W Rzeszowie).

Can you please tell me what this document is about and please translate it for me?

Gershon Lehrer

Antwerp, Belgium

Searching: DORF, ETSIONI, FISZLOWICZ, GERSTNER, GOLDSTEEN, HART, LEHRER, PA(C)KTER, PAKTOR, S(Y)(I)LBERBERG, SAIL, SANDERS, SCHEEN, SJENITZER,SCH(ö)(O)NITZER, STORK, TIMBERG, VAN STRATEN

Continue reading Translation request Polish – English (Grunes, State Archive in Rzeszów (Poland)