Tag Archives: Jewish Antwerp

Old Jewish posters at the Antwerp Archives

the 'Felixarchief' - (c) photo by Gershon Lehrer

The archives of the city of Antwerp (Felixarchief) mentioned in their last monthly e-newsletter the following interesting subject (source):

Vooroorlogse Joodse affiches duiken op
Vier jaar geleden ontdekten we in het Modern Archief twee dikke pakken met affiches.

Het bleek een uiterst interessante verzameling van 144 affiches en pamfletten van Joodse verenigingen uit 1932-1934. De meeste zijn aankondigingen van culturele evenementen: concerten, toneelvoorstellingen maar ook lezingen, bals en feesten uit die periode komen aan bod. Over de herkomst weten we enkel dat een zekere heer Prinz ze al in 1934 aan het stadsarchief schonk.
Het Joods Museum van Deportatie en Verzet reageerde enthousiast op de ontdekking en stelde meteen voor om de Hebreeuwse en Jiddische opschriften voor het FelixArchief te vertalen. Het leverde een schat aan informatie op.

De reeks illustreert immers als geen ander het bruisende culturele en politieke leven van de Joodse gemeenschap tijdens het interbellum: het dynamische verenigingsleven, de culturele diversiteit, maar ook het onderbelichte verzet tegen Hitler-Duitsland, de Joodse Socialistische Partij en de immigratie naar Palestina. Een uiterst boeiende momentopname, voer voor verder onderzoek en uniek illustratiemateriaal.

De affiches zijn nu deskundig beschreven, gereinigd, gevlakt en gedigitaliseerd. U kunt deze affiches hier digitaal bekijken. (Klik hiervoor op het plus-teken.)

Nieuwsbericht gepubliceerd op 02-03-2012

Translation:

Prewar Jewish posters emerge
Four years ago we discovered in the Modern Archive 2 large packages of posters.

It was a very interesting collection of 144 posters and pamphlets of Jewish organizations from 1932-1934. Most of these are announcements of cultural events: concerts, theater performances but also lectures, balls and parties held from that period . About the origin, we know only that in 1934 a certain Mr. Prinz donated the posters to the city archives.
The Memorial, Museum and Documentation Centre (Kazerne Dossin) responded enthusiastically to the discovery and immediately suggested to translate the Hebrew and Yiddish inscriptions for the FelixArchief. This yielded a wealth of information.

The series illustrate like no other indeed the lively cultural and political life of the Jewish community during the interwar period: the dynamic associations, cultural diversity, but also underexposed resistance to Hitler’s Germany, the Socialist Party and the Jewish immigration to Palestine. A very interesting snapshot of further research and unique artwork.

The posters are now expertly described, cleaned, flattened and digitized. You can view digital posters here. (Click on the plus sign.)

News published on 03/02/2012

As mentioned in the e-mail, you can Continue reading Old Jewish posters at the Antwerp Archives

Photos and documents about Rav Schiff’s coronation as the new ruv of Machsike Hadass-Antwerp

The (paying) members of the one of the two Jewish communities, the Machsike Hadass, did vote on November 29th and 30th for the then candidate Rov Rav Ahron Schif.
From the 593 votes, 93.4% were in favour of Rav Ahron Schif as the new Rov.

Last Sunday, April 3rd, the ceremony took finally place in the packed main synagogue of the Kehille in the Oostenstraat.

All members of the kehille received two books. One book with the history on the kehille, its founding and an overview with the history on almost all shuls of Antwerp. And the second book has got a collection of essays by Rav Schiff.
Both books did cost together €10 (only) for non-members.

You can enjoy the photos I made or read some articles which I did collect from different sources.
(some articles and/or photos may have שמות, please handle with due respect)

The cover of the book עיר האם בישראל
The contents of the book