אישה אחת מגיעה לכותל המערבי להתפלל כי בעלה מת

היא בוכה ובוכה עד 3 בלילה.
פתאום היא נהיית צמאה מהבכי, אז היא מתחילה לחפש
משהו לשתות.
בטעות היא מגיעה לרובע הערבי. מגיעה לקיוסק ומבקשת
משהו לשתות.
שואל אותה המוכר: “בכית?”
האישה: “כן, בעלי מת”
המוכר שואל שוב: “בכית?”
האישה: “כן אתה לא רואה??? העניים שלי אדומות
המוכר מתעקש ושואל שוב: “בכית?”
האישה: “אני אומרת לך שכן”
אז המוכר מתעצבן: “גבירתי בכית או בקבוק???”

This entry was posted in Hebrew. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *