בכפר קטן הגיעו שתי בנות לפרקן

בכפר קטן הגיעו שתי בנות לפרקן, רב העיירה שלח מכתב לראש הישיבה בעיר הגדולה שהם צריכים שני בחורים מצויינים בשביל שידוך לבנות אלו, ראש הישיבה בחר שני בחורים ושלחם לעיירה הזו ,כסף לנסיעה לא היה להם ,יצאו הם לדרכם ברגל לכיוון העיירה ,שרכו את רגליהם שבועות בכיוון,עד שלאחד מהם ,כוחותיו לא עמדו לו,התמוטט ומת, המשיך האחד בדרכו ,כשהגיע לעיירה מחכות לו שתי נשים,שכל אחת טוענת שהוא המיועד עבור בתה,לאחר כל הצעקות והויכוחים בינהם,הם פנו לרב שיפתור את הבעיה, התלבט הרב רבות פתרון הבעיה עד שנזכר במשפט שלמה , קרא להם הרב לדיון בנוכחות שלושתם ,שמע את תענותיהם ,והציע ,אין ברירה ,צריכים לחתוך את החתן לשניים,כך יהיה לשתיהן , הזדעקה אחת האמהות מה פתאום לחתוך,אני מוותרת לשניה, קמה ההיא לעומתה, וזעקה, שהיא לא מוותרת ושהרב צודק וצריך לחתוך את הבחור לשניים, קם הרב ואמר לבחור: עכשיו הכל ברור. זאת שרוצה לחתוך אותך לשניים היא השוויגר האמיתית!

This entry was posted in Hebrew. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *