חשבון הטלפון תפח לממדים מבהילים

חשבון הטלפון תפח לממדים מבהילים וראש המשפחה כינס את כולם לישיבת חירום.
“אני משתמש אך ורק בטלפון של המשרד. אינני מטלפן כלל מהבית”, אמר. “לפיכך, לא אני אחראי להוצאה הפזרנית הזאת”.
“אני ממעטת לדבר מן הטלפון הביתי”, אמרה האם. “זה שבעבודה משמש אותי מצויין”.
“טלפון קווי, זה לא בשבילי” – העיר הבן. “אני מדבר רק בטלפון הסלולרי של העבודה”.
“אם כך, מה הבעיה ?” – הגיבה העוזרת. “כל אחד משתמש בטלפון של העבודה”..

This entry was posted in Hebrew. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *