כומר ורב נוסעים ברכבת

כומר ורב נוסעים ברכבת. הכומר פונה אל הרב בצורה מתגרה ואומר “בוא נברר מי מאתנו יותר חכם. נשאל אחד את השני שאלות, ומי שלא ידע את התשובה יחויב לשלם לשני 1,000 דולר”.

עונה לו הרב: “שמע, אני בן אדם תפרן, אין לי לתת לך 1,000 דולר”.

“אבוא לקראתך”, אמר הכומר, “אם לא אדע לענות לשאלתך אשלם לך 1,000 דולר, אם אתה לא תדע תשלם לי רק דולר אחד”.

“טוב, אני מתחיל”, ענה לו הרב, “מה זה עם עשר עיניים, שבע כנפיים, וארבע זנבות?”

הכומר שבר את הראש קרוב לחצי שעה, אך לא הצליח לגלות.

“מה התשובה?” צעק לבסוף.

“תביא את האלף דולר קודם”, אמר הרב.

הכומר נתן לו ושאל שוב: “מה התשובה?”

“לא יודע”, ענה הרב, “קח דולר”.

This entry was posted in Hebrew. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *