כומר שרוצה ללמוד גמרא

כומר פוגש את ידידו הרב.
אומר הכומר לרב – ” הרבה דברים לימדת אותי
אבל דבר אחד אני רוצה ללמוד ואתה לא מוכן – אני רוצה שתלמד אותי גמרא “.
אומר לו הרב – ” אתה גוי ויש לך ראש של גוי, אין סיכוי שתצליח להבין גמרא”.
הפציר הכומר ברב עד שהסכים.
אמר לו הרב – ” אני מסכים ללמד אותך גמרא בתנאי שתענה לי על שאלה אחת”.
” טוב” משיב הכומר – “מה השאלה?”
שואל אותו הרב – ” שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי ,
מי מבין שניהם ילך להתרחץ?”
” פשוט מאוד” עונה הכומר – ” המלוכלך יתרחץ והנקי לא”.
” אמרתי לך שלא תצליח להבין ” אומר לו הרב –
” בדיוק להפך – הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ,
המלוכלך לעומת זאת, מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ”.
“על זה לא חשבתי” מסכים הכומר – ” שאל אותי עוד שאלה”.
“טוב” אומר הרב – ” שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי ,
מי מבין שניהם ילך להתרחץ?”
” פשוט מאוד” עונה הכומר בביטחון – ” – הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ”.
“שוב טעית” אומר לו הרב – ” אמרתי לך שלא תצליח להבין , הנקי מסתכל במראה , רואה שהוא נקי ולא הולך להתרחץ, המלוכלך מסתכל במראה רואה שהוא מלוכלך והולך להתרחץ
“אבל לא אמרת שיש שם מראה” – מתלונן הכומר.
” זה מה שאמרתי לך” עונה הרב – ” זה הראש שלך – אתה גוי ולא תצליח להבין – לפי הגמרא צריך לחשוב על כל ההיכי תמצי האפשריים – צריך לחשוב על כל האפשרויות”.
” טוב ” נאנח הכומר – ” בא ננסה שוב, שאל אותי עוד שאלה”.
” פעם אחרונה” אומר הרב – ” שני אנשים נופלים דרך ארובה, אחד יוצא מלוכלך ואחד יוצא נקי , מי מבין שניהם ילך להתרחץ?”
” זה נורא פשוט ” מחייך הכומר – ” אם אין שם מראה – הנקי מסתכל על המלוכלך, חושב שגם הוא מלוכלך והולך להתרחץ, המלוכלך לעומת זאת מסתכל על הנקי חושב שגם הוא נקי ולא הולך להתרחץ. אם יש שם מראה – הנקי מסתכל במראה , רואה שהוא נקי ולא הולך להתרחץ, המלוכלך מסתכל במראה רואה שהוא מלוכלך והולך להתרחץ”.
אומר לו הרב – ” אמרתי לך שלא תצליח להבין – אתה גוי ויש לך ראש של גוי –תסביר לי איך יכול להיות ששני אנשים יפלו דרך ארובה – אחד יצא מלוכלך והשני יצא נקי

This entry was posted in Hebrew. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *