מי שבירך בגימטריאות

בשנה הראשונה שהגיע הרבי מסאטמער זי”ע לארצות הברית, בעת תפילת יום כיפור, קנה גביר אחד עליה.
בזמן ה”מי שבירך”, אמר הגביר: בעבור שאתן 47 דולר (סכום נכבד באותם הימים) , כמנין “יואל” , שמו של הרבי. הוא ציפה להערכה וכבוד מהרבי.
חייך הצדיק ואמר לו: “די אונגארישע יידען, ריפען מיר: יויאליש” !
(יהודי הונגריה, קוראים לי בחיבה: יויאליש).

This entry was posted in Hebrew. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *