תיאור של מירון

“תיאור של מירון: בפנים יום כיפור, בחוץ שמחת תורה, ליל שימורים כשבועות, האוהלים סוכות, ההדלקה כחנוכה, כבשים נשחטים כבערב פסח, ונהר הח”י ראטעל כעדלא ידע דפורים…”

This entry was posted in Hebrew. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *