6 עובדות על החיים…

1. אי אפשר לגעת בכל השיניים בעזרת הלשון.
2. כל האידיוטים, ינסו עכשיו לגעת בכל השיניים בעזרת הלשון אחרי שקראו את העובדה הראשונה.
3. העובדה הראשונה היא שקר.
4. את/ה מחייך/ת עכשיו כי יצאת אידיוט/ית.
5. עוד מעט תשלח/י את העובדות האלה לאידיוט אחר.
6. עדיין מרוח לך על הפנים חיוך מטומטם/ת

This entry was posted in Hebrew. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *