Twee keer bijzitten (met of zonder koffiekoeken)

Ik ben opgeroepen om als bijzitter te fungeren voor de verkiezingen in het schoolgebouw van de Lamorniërestraat 93 te Antwerpen. Ik krijg er een vergoeding voor van 25 Euro. Gezien het feit dat ik er ten laatste van 7u15 ‘s morgens tot 15 uur moet zijn betekend dit dat ik per uur iets meer dan 3 euro voor krijg (heel wat minder dan de richtlijnen zoals te lezen valt op de volgende webpagina: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=23946).

De vorige keer dat ik werd opgeroepen, was in 2009 toen een referendum werd gehouden over de Oosterweelverbinding in Antwerpen. Op wikipedia leest men hier het volgende over:

De Oosterweelverbinding is het project voor het sluiten van de Antwerpse Ring. In het huidige plan (BAM-tracé) van de Vlaamse regering wordt de Expressweg (E34) ter hoogte van Blokkersdijk via een toltunnel (de Oosterweeltunnel) onder de Schelde en vervolgens via bijkomende tunnels onder het Straatsburgdok in verbinding gebracht met de R1 ter hoogte van Merksem. Initieel stelde de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) voor dit laatste deel een dubbeldeksbrug (de Lange Wapperbrug) voor, doch dit werd niet weerhouden. Het project is erg omstreden. Sinds 2005 bepleiten actiegroepen alternatieven om het doorgaand verkeer verder weg te houden van het stadscentrum en omheen de stad te leiden. In 2009 werd het BAM-tracé weggestemd in een volksraadpleging door de Antwerpse bevolking.
(Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterweelverbinding)

Het verschil van toen met nu, is dat men toen (als ik me goed herinner  enkel tot 12 uur kon stemmen en verder was het niet verplicht om een stem uit te brengen. Nu is dat anders, de uren zijn langer en verder is men in België verplicht te stemmen, anders riskeert men een boete (of men die krijgt is mij niet duidelijk, maar in theorie kan men een boete krijgen als men verzaakt te stemmen).

Ik vond het nogal eigenaardig dat men mij een tweede keer in ongeveer 3 jaar tijd oproept om als bijzitter te fungeren. Verder zag ik in 2009 dat de bijzitters koffiekoeken kregen. Ik volg een kosjer dieet en kon dus niet “meegenieten”van de koffiekoeken. Bovendien las ik op de oproepingsbrief van dit jaar het volgende:

Op de dag van de verkiezingen is er ‘s morgens een ontbijt en ‘s middags een broodjeslunch voorzien, telkens vergezeld van frisdranken.

Het is daarom dat ik contact heb opgenomen met de dienst die verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen in het gewest Vlaanderen.
Lees mee:

Van: info@vlaanderenkiest.be [mailto:info@vlaanderenkiest.be] Namens gershon.xx@xxx.xx
Verzonden: vrijdag 28 september 2012 15:57
Aan: info@vlaanderenkiest.be
Onderwerp: [Informatie vlaanderenkiest] Bijzitten en eten

Gershon Lehrer (gershon.xx@xxx.xx) verstuurde een bericht met het contactformulier op http://abb.vlaanderenkiest.be/contact.

Geachte,

Ik ben gevraagd om als bijzitter voor te komen. Alhoewel ik dit enkele jaren terug al heb gedaan toen voor het referendum werd gekozen (vrij recent dus), heb ik er mee ingestemd om mijn burgerlijke plicht te vervullen.

De vorige keer bleek dat de bijzitters koffiekoeken en drinken aangeboden kregen. Gezien het feit dat in de buurt waar ik woon (Belgiëlei/Klein
Antwerpen) veel joden wonen, en er dus ook wel meerdere joodse bijzitters zullen zijn, vroeg ik me af of u hier rekening mee wilt houden en dit keer kosjere koffiekoeken kunt bestellen opdat de bijzitters die hun democratische plicht uitvoeren ook de kans krijgen om hun honger te stillen na een lange zondagse werkdag. Er bestaan goede banketbakkerijen in de stad onder rabbinaal toezicht. Ook die verkopen koffiekoeken aan democratische prijzen.
Indien gewenst, wil ik graag met u een lijst van enkele banketbakkers delen.

Met vriendelijke groeten en alvast dank voor uw begrip,

Gershon Lehrer

Daarop ontving de volgende reactie:

from: binnenland-verkiezingen binnenland-verkiezingen@vlaanderen.be
to: “gershon.xx@xxx.xx”
date: Mon, Oct 1, 2012 at 12:20 PM
subject: FW: [Informatie vlaanderenkiest] Bijzitten en eten

Wij bestellen geen koffiekoeken voor de stembureaus. Gelieve u met uw probleem tot de stadsdiensten te richten.

Xxxx Xxxx

Geen aanhef, geen groet, niets. Hebben ze bij die dienst nooit leren schrijven? Goed, ik reageerde toen als volgt (Vergeef me ajb de spelfouten, ik schreef nogal snel):

from: gershon.xx@xxx.xx
to: binnenland-verkiezingen
date: Wed, Oct 3, 2012 at 1:35 AM
subject: Re: FW: [Informatie vlaanderenkiest] Bijzitten en eten

Geachte,

De vorgie keer zag ik een aanntal dozen met koffiekoeken en koffie. Het gaat mij om het principe. Met name omdat ik de tweede keer in drie jaar wordt opgeroepen als bijzitter te fungeren.

GL

Waarop de ambtenaar (volgens vandale.nl: ambtenaar: iemand die in dienst is bij een overheid) als volgt reageerde:

from: binnenland-verkiezingen binnenland-verkiezingen@vlaanderen.be
to: “gershon.xx@xxx.xx”
date: Wed, Oct 3, 2012 at 10:47 AM
subject: FW: FW: [Informatie vlaanderenkiest] Bijzitten en eten

Gelieve u dan met uw principieel probleem tot de stadsdiensten te richten. Wij bestellen geen koffiekoeken of koffie. Geen kosjere en geen onkosjere.

Xxxx Xxxx

Ik begrijp nu nog minder dan daarnet waarom ze die persoon geen cursus brieven en/of e-mails schrijven geven (Ik heb de naam van de ambtenaar in dienst maar gecensureerd).

Ik heb de ‘raad’ van “vlaanderenkiest.be” opgevolgd en de Infolijn van de stad Antwerpen als volgt aangeschreven:

from: Gershon S. Lehrer gershon.lehrer@gmail.com
to: Infolijn stad Antwerpen
date: Wed, Oct 10, 2012 at 1:51 PM
subject: Bijzitten en eten

Geachte,

Ik ben gevraagd om als bijzitter voor te komen. Alhoewel ik dit enkele jaren terug al heb gedaan toen voor het referendum werd gekozen (vrij recent dus), heb ik er mee ingestemd om mijn burgerlijke plicht te vervullen.

De vorige keer bleek dat de bijzitters koffiekoeken en drinken aangeboden kregen. Gezien het feit dat in de buurt waar ik woon (Belgiëlei/Klein Antwerpen) veel joden wonen, en er dus ook wel meerdere joodse bijzitters zullen zijn, vroeg ik me af of u hier rekening mee wilt houden en dit keer kosjere koffiekoeken kunt bestellen opdat de bijzitters die hun democratische plicht uitvoeren ook de kans krijgen om hun honger te stillen na een lange zondagse werkdag.

Er bestaan goede banketbakkerijen in de stad onder rabbinaal toezicht. Ook die verkopen koffiekoeken aan democratische prijzen.
Indien gewenst, wil ik graag met u een lijst van enkele banketbakkers delen.

Ik heb deze vraag al eerder gesteld aan het Verkiezingssecretariaat 2012 (via http://abb.vlaanderenkiest.be/contact) maar die lieten me weten dat ik contact dien op te nemen met de stadsdiensten.

Met vriendelijke groeten en alvast dank voor uw begrip,

Gershon Lehrer
Bxx xxx
B-xxxx Antwerpen

E-mail: gershon.xx@xxx.xx

Ik kreeg toen inderdaad een veel aardigere e-mail van de voorzitter van het “Kantonhoofdbureau”:

from: Mahieu Jacques Jxxxu @ just.fgov.be
to: “gershon.xx@xxx.xx”
cc: Jespers Mark ,
“pxxxm@stad.antwerpen.be” date: Thu, Oct 11, 2012 at 5:15 PM
subject: kosjere koffiekoeken

Geachte Heer,

Het spijt ons dat het om logistieke redenen onmogelijk om met zekerheid te stellen dat alle koffiekoeken kosjer zijn.
Wij stellen u dan ook voor Uw koffiekoeken zelf te kopen ( u kan iemand van Uw bureau naar een bakker zenden om te gaan halen) en de rekening naar het Kantonhoofdbureau op te zenden.

Ik wens U een boeiende verkiezingsdag en dank U voor Uw inzet.

Met vriendelijke groeten,

Jacques Mahieu
voorzitter Kantonhoofdbureau

Ik weet nog steeds niet waarom men mij een tweede keer heeft opgeroepen alsof er geen andere burgers meer overgebleven zijn, maar in ieder geval wordt er voor mijn eten gezorgd :).

Ik weet ook niet hoe het er zal verlopen, lees over mijn ervaringen op mijn “liveblogpagina”, zie hier: Liveblog: Mijn ervaringen als bijzitter (verkiezingen 2012)

De oproepingsbrief, ontvangen in september 2012:

This entry was posted in Genealogy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *