Een arme jood, Baron de Rotschild en een postbeambte

Er was eens een arme jood die 2 dochters had. Toen de oudste de leeftijd bereikte om te huwen, maakte hij zich grote zorgen hoe hij een en ander zou bekostigen. Hij sprak erover met zijn vrouw en zij adviseerde hem een brief te schrijven naar G-d met verzoek hem uit de nood te helpen. Aldus geschiedde. Hij schreef een eerbiedige brief, maakte een onderscheid tussen de diverse posten waarvoor hij geld nodig had – in totaal 50.000 roebel – en stak het in een envelop waarop hij G-d schreef, maar zonder adres of postzegel, en stak de envelop in de postbus. Bij het legen van de postbus wist de postbeambte niet meteen wat hij met die brief moest doen. Omdat hij echter had gehoord dat een zekere Baron de Rotschild een grote weldoener was, stuurde hij de brief naar hem. Bij het lezen van de brief was Baron de Rotschild sterk onder de indruk van de hoop en het vertrouwen van de afzender. Hij overliep de diverse posten en na hier en daar iets te hebben afgetrokken, instrueerde hij zijn secretaris om de man een cheque van 40.000 roebel te sturen.

De man en zijn vrouw waren uiteraard bijzonder gelukkig en het huwelijk vond plaats. Een paar jaar later stelde zich hetzelfde probleem met de jongste dochter. De man wist niet goed wat doen, en zijn vrouw raadde hem aan om gewoon eenzelfde brief naar G-d te sturen. En zo geschiedde. En weer vond de brief zijn weg naar bij Baron de Rotschild. Deze herinnerde zich meteen zijn vorige donatie en tijdens het lezen van de brief was hij dan ook bijzonder misnoegd. Zeker omdat hij niet voor het huwelijk was uitgenodigd en ook geen dankwoordje had ontvangen. Hij zei tegen zijn secretaris dat hij niets mocht opsturen, maar bleef ondertussen toch doorlezen. Toen hij ook het post scriptum onderaan had gelezen, fleurde hij plots helemaal op en beval zijn secretaris om de man 50.000 roebel te sturen. Wat stond er in die ps? ‘Lieve G-d, wanneer U mij deze keer het geld stuurt, doe het dan niet via de Baron de Rotschild, want hij houdt er 20% van af.
(Bron: Toespraak burgemeester Bart de Wever bij aansteken van de menora op 13 december 2012 in de Stadsfeestzaal van Antwerpen, via joodsactueel.be – http://joodsactueel.be/2012/12/14/toekomstige-burgemeester-de-wever-illustreert-chanoekaspeech-met-wits)

This entry was posted in Dutch. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *