Author Archives: admin

כשסבא יעצום את העיניים

כידוע לכולנו ילדים, הם, בדרך כלל, השתקפות/בבואה של הוריהם וככאלה הם בדרך כלל חוזרים על דברים ששמעו מהוריהם. וסיפור ששמעתי, לפני מספר ימים, על סב ונכדתו – הולך ככה :- מספרים על סבא שהגיע לבקר את נכדתו. לאחר שעייף מלשחק … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment

פיקוח נפש בצום

מעשה שהיה כך היה: בריסקע ´ר אחד בא הביתה באמצע יום תענית, ואומר לאשתו, תשמעי יש לי איזה חולשה היום, ובמילא מחמת פיקוח נפש אצטרך לשבור את התענית, אשת בריסקע ´ר כבריסקע ´ר!, אומרת לו, בבקשה קח רבע כזית לחם, שלוק אחת מים, … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment

מנין

שני יהודים נפגשים ורוצים להתפלל במנין. אלא מה, הם היחידים שם. מה עושים? אומר אחד: אני ואתה, אתה ואני, שנינו ביחד – זה כבר 6. עכשיו תגיד את זה גם אתה – ויש 12. אומר השני: יופי, יש 2 מיותרים, … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment

רב ונהג מונית בגן עדן

רב ידוע נפטר והגיע לגן עדן. להפתעתו ראה נהג מונית יושב במקום מכובד משלו. “אני לא מבין זאת”, פנה אל אחד המלאכים, “את כל חיי הקדשתי לקהילתי ולעבודת הבורא, ונהג המונית מקבל מקום מכובד יותר?!” “אנו מתגמלים לפי תוצאות”, ענה … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment

העוף המקולקל

מספרים שהיה קמצן שהגיע לביתו, ואישתו אמרה לו שהעוף מקולקל וצריך לזרוק אותו. “לזרוק?” מזדעזע הקמצן,”אפשר לתת לשכן העני שלא ראה עוף כבר הרבה זמן”. העני אכל בשמחה, ומיד אושפז בבית חולים! בבוקר שמע הקמצן שהעני בבית החולים, והלך לבקר … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment

את המטאטא

בזמן ההבדלה הניחה הרבנית את המטאטא בצד. כשראתה שהחסידים מסתכלים, אמרה להם:”זה לא מנהג…”. ומאז… כל החסידים בזמן ההבדלה מניחים את המטאטא בצד ואומרים:” זה לא מנהג”…

Posted in Hebrew | Leave a comment

אורות!

מרכזניק נוסע ברכב של ההורים לפגישה. אחרי שהוא יוצא מהחנייה, אבא שלו רץ אחריו וצועק לו: אורות, אורות! אז הוא עונה לו: לקחתי! לקחתי!

Posted in Hebrew | Leave a comment

שני דתל”שים יושבים לשתות

שני דתל”שים יושבים לשתות. האחד מתחיל לברך: “ברוך אתה ה ´—“. אומר לו השני: “היי, שכחת? אנחנו כבר לא דתיים!” מסמיק הראשון ומסיים: “למדני חוקיך”.

Posted in Hebrew | Leave a comment

סוד החיים הארוכים

רופא יצא לטייל בבוקר וראה זקנה יושבת על ספסל ומעשנת. הוא ניגש אליה ואמר לה: אי אפשר שלא לראות עד כמה את מאושרת, מהו סודך? הזקנה ענתה לו: אני מורה. אני הולכת לישון ב-4 בבוקר אחרי שתכננתי מערכי שיעור, חשבתי … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment

מי שבירך בגימטריאות

בשנה הראשונה שהגיע הרבי מסאטמער זי”ע לארצות הברית, בעת תפילת יום כיפור, קנה גביר אחד עליה. בזמן ה”מי שבירך”, אמר הגביר: בעבור שאתן 47 דולר (סכום נכבד באותם הימים) , כמנין “יואל” , שמו של הרבי. הוא ציפה להערכה וכבוד … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment