Category Archives: Humor

A Black Balabuste

Sadie Cohen lived in an integrated neighborhood on Long Island. Her neighbor was a very generous black woman who stopped in one Saturday and asked, “Mrs. Cohen, I have to go to NYC this afternoon to meet my daughter; can … Continue reading

Posted in English | Leave a comment

לדוברי יידיש בלבד

לדוברי יידיש בלבד. איך אומרים ספרייט ביידיש? שפריצן וסר מיט ציקר

Posted in Hebrew | Leave a comment

סיפר וודי אלן

סיפר וודי אלן (יהודי ביקשתם, לא?): בילדותי אמרה לי אימי, אם תסתובב ברחוב ולפתע תעצור מכונית ויצא ממנה אדם בעל חזות נחמדה, יציע לך סוכריה ויבקש ממך להיכנס למכוניתו —סע איתו…

Posted in Hebrew | Leave a comment

ההבדל בין רצוי למצוי

גימטריה: ההבדל בין רצוי-306 למצוי- 146. זה: כסף-160.

Posted in Hebrew | Leave a comment

כומר העיירה החליט לנצר את היהודים שבה

כומר העיירה החליט לנצר את היהודים שבה. “מי שיתנצר, יקבל אלף דולר. ויש רק תנאי אחד. עליו לוותר לגמרי על אכילת גפילטע פיש בשבת”. נו, מובן שאיש לא היה מסוגל לעמוד בתנאי המיוחד הזה. איש לא, פרט ליהודי אחד שבא, … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment

שלושה יהודים ששמם ‘רבינוביץ’, נפגשים

שלושה יהודים ששמם ‘רבינוביץ’, נפגשים. וכל אחד רוצה להראות שהוא ‘רבינוביץ’ יותר חשוב. “הייתי באמריקה כשקנדי נבחר. הוא עמד בין אלפי אנשים, מיד הבחין בי ואמר לכולם ‘תראו את האיש הזה, רבינוביץ, הוא חבר טוב שאני רוצה שכל אמריקה תכיר’. … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment

בוש ביקר אצל המלכה אליזבט

בוש ביקר אצל המלכה אליזבט והיא רצתה להשוויץ לפניו בפיקחותם של אנשי המימשל שלה. היא מרימה טלפון לטוני בלייר ובוחנת אותו בחידה. “מיהו הבן של אבא שלך ושל אמא שלך, והוא לא אחיך ?”, היא שואלת. “אני”, עונה בלייר מיד. … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment

יהודי ,שני ערבים , נעלים וכוס קולה

שני ערבים עולים לטיסה מלונדון. אחד מהם מתיישב ליד החלון והשני מתיישב לצדו במושב האמצעי. ממש לקראת ההמראה מתיישב יהודי קשיש במושב השלישי שליד המעבר. לאחר ההמראה חולץ היהודי את נעליו, מניע את בהונותיו ומתקין עצמו למנוחה, כאשר הערבי שיושב … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment

פיקוח נפש בצום

מעשה שהיה כך היה: בריסקע ´ר אחד בא הביתה באמצע יום תענית, ואומר לאשתו, תשמעי יש לי איזה חולשה היום, ובמילא מחמת פיקוח נפש אצטרך לשבור את התענית, אשת בריסקע ´ר כבריסקע ´ר!, אומרת לו, בבקשה קח רבע כזית לחם, שלוק אחת מים, … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment

כשסבא יעצום את העיניים

כידוע לכולנו ילדים, הם, בדרך כלל, השתקפות/בבואה של הוריהם וככאלה הם בדרך כלל חוזרים על דברים ששמעו מהוריהם. וסיפור ששמעתי, לפני מספר ימים, על סב ונכדתו – הולך ככה :- מספרים על סבא שהגיע לבקר את נכדתו. לאחר שעייף מלשחק … Continue reading

Posted in Hebrew | Leave a comment